EM25D

Ruční nanášečka lepidla pro lepení velkých ploch pomocí disperzního lepidla. Je vybavena spoušťovým uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla. Navíc je vybavena stojanem pro odkládání nanášečky a k zachování čistého pracovního prostoru. Také je vybavena horním válcem pro nanášení lepidla na menší dílce. Spodní válec má šířku 122 mm.

Zvláštní příslušenství

2504005 váleček 122 mm pro bílé leidlo a vodou-rozpostné lepidla. Množství nanášeného lepidla: STŘEDNÍ

2504065 Polyu­retanový váleček 122 mm, pro lepidla na bázi syntetických pryskyřic, bílá leidla a vodou-rozpostná lepidla. Množství nanášeného lepidla: MALÉ

EM25D
nanášení lepidla na dílec nanášení posunem dílce po horním válci

Přehled produktů